Finns det garanti när man köper från utlandet?

Finns det garanti när man köper från utlandet?

Avatar
Kalo • 
Apr 29

En garanti är en utfästelse att under vissa angivna förutsättningar, ofta i ett köpeavtal, med löfte om reparation eller kompensation eller återbetalning till köparen om det finns eller uppstår ett fel på varan. Säljaren eller tillverkaren är inte skyldig att lämna garanti för sålda varor. Det innebär att varan du köper i vissa fall kan vara utan skydd. För vanliga konsumtionsvaror är garantitiden oftast ett eller några år och det är upp till kunden att anmäla felet inom den tiden för att garantin ska gälla. Köparen är skyldig att förpassa sig efter säljaren/tillverkaren och den information som dessa lämnar ut gällande garantin. Har ett fel inträffat på vara så är säljaren skyldig att till säljaren erbjuda reparation av varan, en ersättningsvara, avdrag på priset eller tillbakaköp. Garanti gäller inte alltid vilket kan innebära att du som köpare inte kan få ersättning för den köpta produkten. Omständigheter som skulle tala för en förbrukad garanti är en olyckshändelse efter att kunden mottagit varan, vanvård, onormal användning, missbruk av skötsel- och serviceanvisningar.

Som privatperson har du rätt att teckna en försäkring som skyddar dina köpta produkter från olycksfall – en så kallad extra produktförsäkring (tilläggsförsäkring), kan göra att du fortfarande kan få ersättning för en trasig produkt som skadats på grund av olycksfall. 

Det kan dock hända att garanti och försäkring inte skulle vara gällande. Det kan fortfarande vara så att bestämmelserna i konsumentköplagen i Sverige skulle bli gällande. Den gäller när du handlar som konsument från Sverige och säljare är i regel skyldiga att följa lagstiftning i Sverige. Den allmänna reklamationsrätten innebär att en konsument har ett skydd som sträcker sig över tre år om kunden hävdar att varan varit felaktig sedan tillverkning, och hör av sig inom rimlig tid (typiskt 2 månader) efter att felet har upptäckts. Bevisbördan ligger hos säljaren de första sex månaderna även om säljaren hävdar att köparen inte följt skötselråd eller själv skadat varan; därefter ligger bevisbördan helt på kunden.

När du köper en produkt från en säljare är det väldigt viktigt att du ser över säljarens villkor för att se om de erbjuder någon garanti eller eventuell tilläggsförsäkring. Att bedöma en produkts kvalité när man köper från internet och dessutom från utlandet är inte helt enkelt, särskilt inte när man inte kan röra och känna på produkten innan köp för att på förhand säkerställa kvalité. Förutom att se över säljarens villkor kan det vara bra att ringa eller skriva till säljaren för att få information kring om det medföljer garanti eller andra eventuella skydd för dig som konsument. 

Att köpa produkter är alltid lite av en risk, därför kan det vara fördelaktigt att köpa genom en Panprices, en tjänst som möjliggör smidigare e-handel över landsgränser genom att eliminera den friktion som finns. Genom att köpa en produkt via Panprices från en tredjepart säljare kan du säkerställa dig om att du alltid är skyddad från bedrägerier och andra extra avgifter.

Latest blog posts